ข่าวกิจกรรม


รองปลัดกระทรวงแรงงานพบหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

26/04/2018

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 นายวรานน์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในประเทศญี่ปุ่น การสร้างงานให้กับผู้ฝึกงานไทยภายหลังเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนญี่ปุ่นในไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจของญี่ปุ่นในไทยในอนาคต
Back to the list