ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในไทย

27/04/2018

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน JETRO’s Thai Investment Seminar ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง JETRO สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่อาคารสำนักงานใหญ่ JETRO กรุงโตเกียว
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญ คือ การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงโครงการ EEC เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 สาขา
นอกจากนี้ ผู้แทนจาก BOI และ SCB ได้นำเสนอเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนและทิศทางทางเศรษฐกิจของไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ด้วย
การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยในช่วงถามตอบ คำถามส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับโครงการ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนTags:   JETRO

Back to the list