ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

26/04/2018

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างไทยและญี่ปุ่น
Back to the list