ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 9 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

26/04/2018

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทุูตฯ ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการตรวจบัญชีกลางโดยนายมาซาฮิโกะ คุริชิมะ ตำแหน่ง Senior Director of Research and International Division, Board of Audit
Back to the list