ข่าวกิจกรรม


สมาชิกสมาพันธ์มิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของสภาจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

01/05/2018

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 นาย Hiroaki Shikida สมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะและประธานสมาพันธ์มิตรไทยภาพญี่ปุ่น - ไทย สภาจังหวัดคานากาวะ ได้นำคณะสมาชิกสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานเกี่ยวกับกำหนดการเยือนไทย ระหว่างวันที่ 25 - 31 มี.ค. ที่ผ่านมา
อนึ่ง สมาพันธ์ฯ เป็นกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ในระดับท้องถิ่นกลุ่มแรก ซึ่งมีความร่วมมืออย่างแข็งขันกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยการเยือนไทยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานให้คณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ EEC ที่ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) รวมถึงไปรับฟังการบรรยายสรุปและบริจาคยาสีฟันให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ ของไทย ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Back to the list