ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย และกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบปะเยี่ยมเยียนคนไทยในพื้นที่จังหวัดฟูกุโอกะ

09/05/2018

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย และกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้พบปะเยี่ยมเยียนคนไทยในพื้นที่จังหวัดฟูกุโอกะจำนวนกว่า 50 คนประกอบด้วยนักศึกษา ผู้ประกอบกิจการ แรงงานไทยในอาชีพต่างๆ และแม่บ้าน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายแกนนำชุมชนและอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่จังหวัดฟูกุโอกะ อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อเปิดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ จังหวัดฟูกุโอกะ ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งนอกจากจะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น รวมถึงขยายความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นของญี่ปุ่นแล้ว ที่สำคัญมากคือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลคุ้มครองคนไทยในญี่ปุ่นได้ทั่วถึงมากขึ้นด้วย
Back to the list