ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

10/05/2018

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จำนวนประมาณ 90 คน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
โอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ขณะที่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว และสำนักงานนครโอซากา ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้บรรยายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทย ซึ่งมีการจัดที่กรุงโตเกียวและที่นครโอซากา รวมถึงในหลายจังหวัดของญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ การจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และอนาคตของประเทศไทย
Back to the list