ข่าวกิจกรรม


เลขานุการกองทัพอากาศเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

11/05/2018

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 น.อ. ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำ พล.อ.ต. แมน ศีตะจิตต์ เลขานุการกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศไทย - ญี่ปุ่น รวมถึงประเด็นด้านพิธีการทางการทูตที่เกี่ยวข้อง
Back to the list