ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น

17/05/2018

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม(Memorandum of Cooperation on Environmental Cooperation) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสิ่งแวดล้อม ที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ถือเป็นความตกลงในระดับกระทรวงฉบับที่ 2 หลังการลงนามความตกลงความร่วมมือในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Credit Mechanism) เมื่อปี 2558
นอกจากนี้ ภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย โดย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลดมลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือภายใต้ ASEAN - Japan Environmental Cooperation
Back to the list