ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

15/05/2018

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ชนะเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTBF)เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ฝึกงานพัฒนาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น
ในปีนี้มีผู้ฝึกงานฯ ให้ความสนใจส่งเรียงความ จำนวน 105 คน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวสุธิณี ดอนเส จาก เท็นมายะ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายธีระพันธ์ จันทร์อัมพร จากบริษัท ฟุโซ ทูป พาตส์ จำกัด รางวัลรองชนะเลิสอันดับสอง ได้แก่ นายธนากร นามวงษา จากบริษัท นิจิอา ทังโกะ จำกัด
ทั้งนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด ให้การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สำหรับผู้ชนะเลิศ เอก
Back to the list