ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนักเรียนทุนรัฐบาลไทย Kosen

17/05/2018

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับคณะ ฯพณฯ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี Kosen ในการสร้างนวัตกรไทย ซึ่งในโอกาสนี้ ได้มีการพบปะกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยซึ่งเดินทางมาศึกษาต่อที่ Kosen ตั้งแต่ปีที่ 1 (เทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4) ทั้งหมด 11 คน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้โอวาทให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากญี่ปุ่นและนำมาพัฒนาประเทศไทยในอนาคต เพราะนักเรียนทุกคนเป็นความหวังของประเทศชาติ และเอกอัครราชทูตบรรสานได้ให้โอวาท พร้อมขอให้นักเรียนทุกคนรู้ไว้เสมอว่า หากมีปัญหาใด ๆ ก็ให้คิดถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ลำดับแรก พร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษากับญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป
Back to the list