ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกุโอกะ

09/05/2018

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย รวมทั้งนางลินนา ตังธสิริ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้เข้าพบนาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกุโอกะ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกุโอกะ
Back to the list