ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5

15/05/2018

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 นำโดย นางลินนา ตังธสิริ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ในฐานะหัวหน้าคณะ และได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นให้แก่คณะ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับฟังการบรรยายประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าโดยผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านต่างๆ ประจำกรุงโตเกียว
Back to the list