ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานโครงการ Olympic Medal Project Box

18/05/2018

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปศึกษาดูงานโครงการ Olympic Medal Project Box ที่สถานีรถไฟกรุงโตเกียว โดยนาย Tadahiko Ito รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมโครงการโดยได้นำโทรศัพท์มือถือใช้แล้วไปบริจาคด้วย อนึ่ง
1. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี ค.ศ. 2020 ของกรุงโตเกียวริเริ่ม โครงการ Tokyo 2020 Medal Project: Towards as Innovative Future for All เมื่อเดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหรียญรางวัลที่จะนำมาใช้ในงานการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก ในปี ค.ศ. 2020 ที่กรุงโตเกียว โดยใช้ส่วนผสมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว อาทิ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เป็นต้น โครงการนี้จะผลิตเหรียญรางวัลผ่านกระบวนการรีไซเคิลประมาณ 5000 เหรียญทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ในปี ค.ศง 2020 ของกรุงโตเกียวทำงานร่วมกับ NTT Docomo, The Japan Environmental Sanitation Center, กระทรวงสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลกรุงโตเกียว เพื่อให้ตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืนและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการผ่านกระบวนการรีไซเคิล และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเหรียญรางวัล
3. โครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่เป็นการรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วจากประชาชนเพื่อนำมาผลิตเหรียญรางวัล ทำให้ประชาชนในประเทศญี่ปุ่นรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการผลิตเหรียญรางวัล
Back to the list