ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมคณะเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศญี่ปุ่น

26/10/2011

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลสรุปในด้านต่างๆ
เกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่เอกอัครราชทูตจากสาธารณรัฐนิคารากัว สาธารณรัฐมาลาวี สาธารณรัฐรวันดา
สาธารณรัฐฮอนดูรัส และสาธารณรัฐจิบุตี ประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่น

10.20-lunch_amb_accredited2th01

10.20-lunch_amb_accredited2th02   10.20-lunch_amb_accredited2th03

10.20-lunch_amb_accredited2th02   10.20-lunch_amb_accredited2th03

10.20-lunch_amb_accredited2th02   10.20-lunch_amb_accredited2th03

10.20-lunch_amb_accredited2th02   10.20-lunch_amb_accredited2th03

10.20-lunch_amb_accredited2th02   10.20-lunch_amb_accredited2th03
Back to the list