ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมงานเปิดและส่งมอบ อาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่น” ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

26/05/2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่น” เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี แห่งความสัมพันธ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เป็นประธานฝ่านฆราวาส มีประชาชนชาวไทยทั้งจากประเทศไทยและจากต่างประเทศ ตลอดจนชาวญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคญี่ปุ่น “บนแผ่นดินพระราชา - Legendary land of THE KING Journey through the prints of Thailand’s cultural and natural landscape” ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปจัดแสดงที่ศูนย์ ASEAN-Japan Center กรุงโตเกียว และที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวต่อไป
Back to the list