ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร

28/05/2018

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร นำโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภา กรุงเทพมหานคร คนที่สอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น โดยเฉพาะการสานสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list