ข่าวกิจกรรม


พิธีสักการะและถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช

26/10/2011

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และภริยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก
สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ วัด Nittai-ji
เมืองนาโงยะ จังหวัดไอจิ โดยมี Mr. Takayasu Miwa กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาโงยะเข้าร่วมด้วย

10.23chulalongkorn01

10.23chulalongkorn02    10.23chulalongkorn04

10.23chulalongkorn05
Back to the list