ข่าวกิจกรรม


ออท.เข้าร่วมงานประชุมหารือกับภาคธุรกิจเอกชนในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ

27/10/2011

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประชุมหารือกับภาคธุรกิจเอกชน
ในจังหวัดไอจิ ณ โรงแรม ANA Crown Plaza เมืองนาโกย่า โดย เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ
นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยและสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย

10.17ANA
Back to the list