ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน NokScoot

01/06/2018

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน NokScoot ในเส้นทางท่าอากาศยานนาริตะ - ดอนเมือง

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมระบุว่าเที่ยวบินใหม่ของสายการบิน NokScoot ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับนาย Giam Ming Toh รองประธานสายการบิน NokScoot และผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว (MLIT) ท่าอากาศยานนาริตะ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียวตัดริบบิ้นเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการ

อนึ่ง สายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW 101 ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 มีกำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานนาริตะ เวลา 13.55 น. และถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 18.25 น.Tags:   NokScoot

Back to the list