ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 14

02/06/2018

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561  ณ บริเวณ Edion Hisaya Plaza (Hisaya-Odori Park) โดยบริษัทยามาโมริ จำกัด บริษัทผู้ผลิตแกงไทยรายใหญ่ในญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดไอจิ และเทศบาลนครเมืองนาโกยา ในการจัดงานดังกล่าว มีนายกเทศมนตรีเมืองนาโกยา กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองนาโกยา และผู้แทนจากเมืองนาโกยาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลไทยในญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในหมู่ชาวญี่ปุ่น และยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีการจัดแสดงบนเวทีอีกด้วย
ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการพิเศษ “Thailand 4.0 – the future is here” เพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และยังมีการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย อาทิ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และกล้วยหอมทอง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครโอซากา นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้บริการหน่วยเคลื่อนที่กงสุลสัญจรด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนครอบครัว นิติกรณ์ต่างๆ และบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ณ อาคารโควะ เมืองนาโกยา โดยมีประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่ในเมืองนาโกยาและใกล้เคียงมาใช้บริการมากมาย
Back to the list