ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมืองยามากาตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

05/06/2018

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายทาคาฮิโระ ซาโต นายกเทศมนตรีเมืองยามากาตะ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างเมืองยามากาตะกับสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เมื่อเดือน พ.ย. 60 ที่จังหวัดยามากาตะ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความพันธ์ระหว่างไทยกับยามากาตะ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยในเดือน มิ.ย. 61 นักกีฬายูโดไทยจะเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดยามากาตะ ต่อจากนั้น ในเดือน ส.ค. 61 รองนายกเทศมนตรีเมืองยามากาตะ จะเดินทางเยือนไทย เพื่อนำนักกีฬาจากเมืองยามากาตะเข้าร่วมการแข่งขันยูโดมิตรภาพนานาชาติที่ กทม. และในช่วง ต.ค. 61 เอกอัครราชทูตฯ จะเดินทางเยือนจังหวัดยามากาตะ เพื่อร่วมงานฉลองการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ - ไทย ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของสมาคมฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ
อนึ่ง สมาคมมิตรภาพยามากาตะ - ไทย ก่อตั้งขึ้นโดยการผลักดันของธนาคารโชไน ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่และดำเนินธุรกิจกับประเทศไทย และมีนายฮิโรจิ ซากาเอะ ประธานหนังสือพิมพ์ยามากาตะ เป็นประธาน
Back to the list