ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Joint Demarche

08/06/2018

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานร่วมกับ นาย Hiroshi Oka อธิบดีสำนักตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ ณ กรุงโตเกียว ในกิจกรรม Joint Demarche เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) มอบหมายผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี CEAPAD ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ในวันที่ 27 มิ.ย. 61
Back to the list