ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตร่วมงานทอดกฐินสามัคคี

09/11/2011

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่นและถวายปัจจัยจำนวน 2,000,000 เยนแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญและวัดปากน้ำญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยของวัดปากน้ำญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดสอนภาษาไทย ฝึกวิชาชีพ ศิลปะ การฝีมือให้แก่เยาวชนไทยและคนไทยในญี่ปุ่นรวมทั้งผู้ที่สนใจอื่นๆ

10.30BuddhistLentCeremony
Back to the list