ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตบรรยายให้แก่นักเรียนมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin

08/06/2018

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 อัครราชทูตเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ได้บรรยายสรุปแก่ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin ชั้นปีที่ 3 - 4 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศาสตราจารย์ Ryo Oshiba อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin ยังได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาจากประเทศไทยด้วยTags:   Aoyama Gakuin

Back to the list