ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงาน Tree Planting Ceremony ที่จังหวัดฟุคุชิมะ

10/06/2018

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงาน Tree Planting Ceremony ที่จังหวัดฟุคุชิมะ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อปี 2554 โดยในงานครั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีของญี่ปุ่น ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับคณะทูตต่างประเทศ รวมทั้งบุคคลสำคัญของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยภายในงาน ได้มีการออกร้านของ “Amazon Cafe” ของไทย ซึ่งเข้ามาเปิดสาขาในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดฟุคุชิมะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีที่จริงใจของไทยต่อญี่ปุ่น
Back to the list