ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนญี่ปุ่น

11/06/2018

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนญี่ปุ่น ที่เดินทางเยือนไทยพร้อมคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น เมื่อเดือน ก.ย. 60 โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของโครงการ EEC ทั้งในส่วนของโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินและโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บมจ. การบินไทย และ Airbus ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกัน ภายใต้ความร่วมมือด้าน connected indistries ซึ่งมีบริษัท Denso เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง METI และ JETRO ก็มีพัฒนาการที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Lean Automation System Integrator หรือ LASI เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ของไทยให้สอดรับกับความเป็นอุตสาหกรรม 4.0
Back to the list