ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเป็นพยานลงนามบันทึกความเข้าใจ ม. Juntendo และ มช.

11/11/2011

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย Juntendo ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์เอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนจากฝ่ายมหาวิทยาลัย Juntendo นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ Hideoki Ogawa CEO ของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ผู้แทนของฝ่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายใต้ MOU ดังกล่าว สถาบันการแพทย์ทั้ง 2 แห่งจะสามารถมีความร่วมมือทางวิชาการทั้งในแง่การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรเป็นระยะเวลา 5 ปี

11.2Juntendo01

11.2Juntendo01

11.2Juntendo01

11.2Juntendo01

11.2Juntendo01

11.2Juntendo01

11.2Juntendo01
Back to the list