ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ 24

11/06/2018

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ 24 ซึ่งมีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ  รวมทั้งผู้นำและรัฐมนตรีประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเอเชีย ซึ่งรวมถึงการให้ทุนแก่ผู้นำเยาวชนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในประเทศญี่ปุ่นในสาขาด้านการพัฒนากว่า 2,000 คน
Back to the list