ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

11/06/2018

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ที่กระทรวง METI
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้แนวคิด connected industry และโครงการ EEC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการมีพัฒนาการเป็นอย่างมาก โดยในเรื่อง connected industry ได้มีการดำเนินโครงการที่สำคัญคือ 1) 3 stage rocket approach เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และ 2) โครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น และผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาบุคคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องสำหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่
ขณะเดียวกัน โครงการ EEC ก็มีความคืบหน้าที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความร่วมมือ 3 ฝ่าย ทางด้านเศรษฐกิจ ระหว่างไทย - จีน - ญี่ปุ่น ในพื้นที่ EEC นอกจากนี้ โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกำลังเดินหน้าตามแผน โดยเมื่อสิ้นเดือน พ.ค. 61 ได้มีการประกาศเชิญชวนนักลงทุนอย่างเป็นทางการ และโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเถา ก็จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง บมจ. การบินไทย กับบริษัท แอร์บัส เร็ว ๆ นี้
ก่อนเดินทางกลับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOC เรื่อง the Smart Industrial Safety System in Thailand ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ Technology Policy Coordination and Industrial and Product Safety กระทรวง METI ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือภายใต้แนวคิด Connected Industry โดยนำเทคโนโลยีทั้งด้าน AI IoT และ Big Data มาใช้ควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างระบบความปลอดภัยและดูแลรักษาให้กับภาคอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ Technology Policy Coordination and Industrial and Product Safety กระทรวง METI
Back to the list