ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร SMBC เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

11/06/2018

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นาย Yusuyuki Kawasaki รองประธานธนาคาร SMBC ได้นำคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC โดย นาย Kawasaki กล่าวว่าธนาคารฯ มีความพร้อมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับลูกค้าของธนาคารผ่านทางสาขาต่าง ๆ เกือบทั่วโลก ขณะเดียวกัน ก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย โดยได้ร่วมกันจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนใน EEC ให้กับลูกค้าของธนาคารฯ ในประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา และต่อข้อซักถามเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ข้อมูลว่าขณะนี้รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาที่จะตอบรับต่อความต้องการของนายจ้างในพื้นที่ EEC โดยในชั้นนี้ จะเริ่มต้นจากเรื่อง Internet of things
Back to the list