ข่าวกิจกรรม


ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

12/06/2018

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 นาย Hiroshi Takada ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ SME ของไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการลงทุนในไทยให้กับ SME จากญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วย
ในช่วงท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและประธาน SMRJ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น โดยการแนะนำของ SMRJ ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานที่จัดขึ้นในโอกาสการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list