ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

11/06/2018

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 พล.อ.อ. ยุทธนา สุกุมลจันทน์ กรมมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศของบริษัททางด่วนญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-16 มิ.ย. 2561
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด่วนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะฯ มีกำหนดพบหารือกับบริษัทการทางพิเศษของญี่ปุ่น 3 แห่ง คือ บ.Metropolitan Expressway จำกัด บ.Hanshin Expressway จำกัด และ บ.West Nippon Expressway Engineering Chougoku จำกัด
Back to the list