ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2018

17/06/2018

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 6 ณ สวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได โดยมีนาง คาซึโกะ โคโอริ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได และนายเคนจิ คะตะคิริ ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ในฐานะผู้จัดงานหลัก นายอากิโยชิ คาวาบะตะ รองผู้ว่าจังหวดมิยากิ และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ของเมืองเซนได เข้าร่วมพิธีเปิด
งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ซึ่งจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิ.ย. 2561  โดยคูหาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปีนี้ จัดนิทรรศการพิเศษหัวข้อ “Thailand 4.0 – The future is here”เพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค นอกจากนี้คูหาสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวได้นำผลไม้ไทยหลากชนิด เช่น มะม่วง ทุเรียน และมะพรร้าวน้ำหอม สำหรับแจกชิมและจำหน่าย ในส่วนของคูหาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย มวยไทย และกิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทยที่น่าสนใจ โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานในทั้งสองวันประมาณ 70,000 คน
Back to the list