ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาซากะมิกาโอกะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

20/06/2018

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาซากะมิกาโอกะ เขตซากะมิฮาระ จังหวัดคานากาวะ เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนใจเกี่ยวกับต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก กล่าวต้อนรับพร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นอันดีที่มีมายาวนาน
Back to the list