ข่าวกิจกรรม


สมาชิก Asia-Pacific Ladies Friendship Society เข้าร่วมการสาธิตทำอาหารไทย

30/11/2011

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้สาธิตการทำอาหารไทย อันได้แก่ ต้มยำกุ้งและยำวุ้นเส้นให้กับสมาชิก11ท่านของกลุ่ม  Asia-Pacific Ladies Friednship Society ที่สนใจอาหารเอเชีย

CIMG2205

CIMG2208

CIMG2217
Back to the list