ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

24/06/2018

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ ให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตและกลุ่มอาสาสมัครชาวไทย บริการตรวจสุขภาพโดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่น และยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและให้คำปรึกษารายบุคคลแก่ชาวไทยที่มาใช้บริการและอาสาสมัครจังหวัดโทจิกิ
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจะจัดกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ และ จังหวัดนากาโนะ ในเดือนสิงหาคม และกันยายนตามลำดับ และโปรดติดตามประกาศฯ ในเว็บไซต์ และ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป
Back to the list