ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9

03/07/2018

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่นให้แก่คณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรโดยนางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษา และระบบการเลือกตั้งจากผู้แทนกรมการเมืองและการปกครอง ฝ่ายการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทยของญี่ปุ่น
Back to the list