ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการสอนจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นโดยกลุ่ม Small Interest Group ของ ALFS

04/07/2018

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดการสอนจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคบานะ) โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่ม Small Interest Group ของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ Fujiko Masuda ประธานการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นสำนัก Sogetsu-ryu ในโอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย
Back to the list