ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action

04/07/2018

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา EEC: Thailand 4.0 in Action ซึ่งจัดโดยสำนักงาน EEC ร่วมกับธนาคารมิซูโฮะ BOI และ JETRO ณ ห้องประชุม เคดันเรน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวถึงการลงทุนในเขต Eastern Economic Corridor (EEC) ในประเทศไทย  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการลงทุนขนาดใหญ่ในเขตภูมิภาค และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0  โดยภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คนTags:   EEC, Keidanren

Back to the list