ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล Award for Social Contribution 2018

06/07/2018

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล Award for Social Contribution 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 50 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีนางอาคิเอะ อาเบะ ภริยา นรม. อาเบะ เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 40 ท่าน โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ศาสตราจารย์ ดร. ชุนจิ มุราอิ อาจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้ริเริ่มโครงการ Re-Green Movement (RGM) เพื่อปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์เมื่อปี ค.ศ. 1991 และได้ดำเนินการมากว่า 27 ปีและแต่ละปี จะมีผู้เข้าร่วมปลูกป่ากว่า 500 คน โดยในปีนี้ โครงการ RGM ได้ปลูกป่าเชิงระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟูป่าเหมืองผาแดง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 40,000 - 60,000 ต้น
Award for Social Contribution 2018 Foundation for Encouragement of Social Contribution เป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อ Nippon Kenshokai Foundation เป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1971 โดยได้รับการสนับสนุนจาก Nippon Foundation ปัจจุบันมีประธานคือ นางอาคิเอะ อาเบะ ภริยาของ นรม. อาเบะ โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ทุ่มเททำงานเพื่อสังคม และมุ่งสนับสนุนผลงานที่ไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักมากนัก อาทิ การช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาสังคมและการดูแลรักษาธรรมชาติ
Back to the list