ข่าวกิจกรรม


12.5 พระราชสาสน์สมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20/12/2011

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายทาเคคาซุ คาวามุระ สมุหพระราชพิธีพระราชวังอิมพีเรียล เชิญข้อความพระราชสาสน์สมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

DSC_001

DSC_001

DSC_001

DSC_001

DSC_001

DSC_001
Back to the list