ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน

09/07/2018

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวให้การต้อนรับนางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคณะ ในโอกาสนี้ คณะได้แจ้งให้เอกอัครราชทูตฯ ทราบเกี่ยวกับการเดินทางเข้าพบคณะกรรมการโอลิมปิกเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารให้กับนักกีฬาที่หมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกโดยฝ่ายครัวการบินแห่งประเทศไทย
Back to the list