ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพอัยการญี่ปุ่น - ไทย ครั้งที่ 1

07/07/2018

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพอัยการญี่ปุ่น - ไทย ครั้งที่ 1 (Japanese-Thai Prosecutor Friendship Football Match) ระหว่างทีมอัยการแห่งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฝ่ายไทยนำโดยนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจการอัยการ และฝ่ายญี่ปุ่นนำโดยนาย Kunihiko Sakai อดีตอธิบดีอัยการภาคฮิโรชิมา และอดีตผู้อำนวยการสถาบันยูนาเฟ่ ณ สนามฟุตบอล สวนสาธารณะ Showa Kinen 

การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดไทยและญี่ปุ่น และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฉลองการสถาปนาองค์กรอัยการ 125 ปี

Back to the list