ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล Nakasone Yasuhiro Award

06/07/2018

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล Nakasone Yasuhiro Award ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดย Nakasone Yasuhiro Peace Institute ณ โรงแรม The Capitol Hotel Tokyo โดยมีนายยาสุฮิโระ นากาโซเนะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธี
ในงานนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 ท่าน หนึ่งในนั้นคือ รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ได้รับรางวัลในสาขา Enhancing peace and security in the international community โดยรางวัล Nakasone Yasuhiro Award นั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสันติภาพและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในระดับนานาชาติด้าน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง รศ. ดร. อนวัชฯ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้
รศ. ดร. อนวัชฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) นอกจากจะได้มีโอกาสช่วยเหลืองานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความรู้แก่ชาวไทยในญี่ปุ่นทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมตัวและจัดการซ้อมรับมือภัยพิบัติในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ แล้วนั้น ยังได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาดูงานในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ภูมิภาคโทโฮคุ ทำผลงานวิชาการด้านสึนามิเผยแพร่ในระดับสากล รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงภัยสึนามิ และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยสึนามิในหลาย ๆ ประเทศ
Back to the list