ข่าวกิจกรรม


ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Force 151 - CTF151) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

09/07/2018

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 Daisuke Kajimoto   Rear Admiral   Commander, Escort Flotilla Three, Japan Maritime Self Defense Force ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Force 151 - CTF151) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในกองเรือ CTF151 และขอบคุณประเทศไทยที่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมปฏิบัติงานในกองเรือดังกล่าวร่วมกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น
Back to the list