ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮเซเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

10/07/2018

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะการเมืองนานาชาติและกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโฮเซ จำนวน 17 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและได้บรรยายเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ นักศึกษามีโครงการที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยและเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม - 1 กันยายน 2018 ในโอกาสนี้ นักศึกษามีความสนใจและถามปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การผลิตยานยนต์ รวมทั้งการท่องเที่ยวไทย อีกด้วยBack to the list