ข่าวกิจกรรม


12.5 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำนครนาโงยาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

20/12/2011

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทยแก่นายทาคายาสุ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำนครนาโงยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นกรณีพิเศษที่นายมิวะได้ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ราชการไทยตลอดระยะเวลา 51 ปีที่ดำรงตำแหน่ง

DSC_001

DSC_002

DSC_003

DSC_004

DSC_005
Back to the list