ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย

10/07/2018

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย โดยเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วยนักการเมือง นักธุรกิจ และประชาชน เข้าร่วมประมาณ 60 คน
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินหน้าไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ที่พร้อมให้การต้อนรับนักลงทุนภายใต้บรรยากาศทางการลงทุนที่มีความทันสมัยและสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
อนึ่ง เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมของสมาคมฯ เป็นประจำทุกปี เนื่องจากถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น โดยในปีนี้ ครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ
Back to the list