ข่าวกิจกรรม


การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเซโจ

11/07/2018

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากนายมาฮิโตะ อุชิดะ อาจารย์มหาวิทยาลัยเซโจ ฝ่าย Social Innovation ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ภายหลังการบรรยาย นักศึกษาได้รายงานนำเสนอหัวข้อต่างๆ อาทิ  สถานที่ท่องเที่ยวของไทย การศึกษาในไทยกับญี่ปุ่น และการเปรียบเทียบความสุข รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
Back to the list